ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล แม่ปุ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 6 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25635,75215,9912,3841,810--------25,937
2562--------54105471,4641,670
ยอดยกมาตั้งแต่ 20 ธ.ค. 2562 ถึง 31 ส.ค. 2562   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   27,607
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี