หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่ปุ
 
สมาชิกสภา
 


นางสุพรรณ แซ่ตั้ง
ประธานสภา
 


นายอดิเทพ แก้วเสน
รองประธานสภา


นางเบญจวรรณ ปัญญาเครือ
เลขานุการสภา
 
สมาชิกสภา
 


นายอุดมดล นครสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นางกิจจา เตปันวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายสมคิด วงศ์ไชยสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายมนัส พละวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายอุดม เตชะวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายสุรชัย ใจฟู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายอภินันท์ เศวตชัยวัตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายศุภกิจ เตชะวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายประสงค์ ไชยสาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
     
  คู่มือประชาชน  
  SERVICE  
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน  
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย
www.naxsolution.com